UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

VYHODNOCENÍ CYKLOAKCE "ZA POZNÁNÍM REGIONU"

Vyhodnocení cykloakce 28.9.2017 ve 14:00 hod Vážany nad Litavou