Článek

MLADÍ HASIČI NA LETNÍM HASIČSKÉM SOUSTŘEDĚNÍ

Mladí hasiči se i letos zúčastnili hasičského soustředění, i když trochu jiného, než na jaké jsme byli zvyklí. Jeli jsme tentokrát sami, bez hasičů z okolí. To nám ale vůbec nevadilo, abychom si ho užili.
V sobotu 20. srpna jsme se vydali na Ekofarmu Jalový Dvůr. Strávili zde čtyři pohodové dny plné výletů, zábavy a soutěží.
Navštívili jsme hasičské muzeum v Oslavanech a jeskyni Balcarka v Moravském krasu.
Velké poděkování patří zaměstnancům farmy a všem vedoucím za uspořádání.
U Uhřických mladých hasičů nově vzniká i přípravka, která je určena pro děti od tří do šesti let. Všechny děti, které mají zájem se dozvědět více o hasičích, se můžou každý čtvrtek v 18 hodin hlásit u vedoucí družstva Lenky Večeřové na hasičské zbrojnici.