Článek

MARTINSKÉ HODY 2016

Hody milé hody, už jsem dohodoval, už jsem čtyry noci doma nenocoval.
I tak se ve stručnosti dají charakterizovat tradiční Martinské hody. Konaly se ve dnech 12. a 13. Listopadu 2016. Naštěstí nám odpadli problémy se sháněním stárek a stárků. Dala se dohromady výborná parta mladých lidí, kteří táhli za jeden provaz. Letošními krojovanými byli: Lukáš Gajárek a Pavlína Hovězáková, Tomáš Večeřa a Denisa Palčíková, Filip Slovák a Kristýna Růžičková, Vít Večeřa a Markéta Matoušová, Michal Malík a Jitka Gajárková. Sklepníky byli Honza Chmelař a Marie Gajárková, Vojtěch Malík a Barbora Chmelařová a Jaromír Janíček.
Pořadatelství Martinských hodů připadlo na nás, tedy hasiče. Hody jsou vyvrcholením velkých příprav, dlouho dopředu se shání muzika, krojovaní se učí zpívat, vyrábějí papírové růžičky a mašličky a zajišťují malé májky.
Samotné hody probíhaly zaběhlým způsobem. Začalo se již v pátek přivezením a očištěním velké máje, ve večerních hodinách postavil každý stárek malou májku pro svou stárku. V sobotu se začínalo stavěním máje, zatančením pod ní, zazpíváním v Hospůdce u Zdenka a obchůzkou vesnice s pozváním všech na hody. Následovala večerní hodová zábava, na kterou přišla vzácná návštěva, kterou byla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Mgr. Kateřina Valachová. Ta splnila svůj slib, který dala u příležitosti otvírání naší nové mateřské školky. Doprovodil ji její stranický kolega, náměstek hejtmana jihomoravského kraje a podporovatel uhřických hasičů pan Roman Hanák.
V neděli dopoledne se šlo průvodem na mši svatou a po obědě a odpoledním vyzvednutím stárek se pokračovalo opět zábavou v kulturním domě, tentokrát pro nejmenší. Po krátkém odpočinku pak večerní zábava v „rodinném kruhu“, která se protáhla do ranních hodin.
Po čtrnácti dnech odpočinku přišla na řadu Kateřinská zábava s dámskou volenkou, volbou kytičkového a zástěrkového krále. Jako překvapení, si pro všechny zúčastněné, naši krojovaní připravili téměř divadelní představení na motivy pohádky s Čerty nejsou žerty.
Po všechny dny nám vyhrála dechová hudba Galánka z Klobouk pod vedením kapelníka Františka Sopoucha.
Z důvodu podprůměrné návštěvnosti večerních zábav se hned po hodech začalo diskutovat jak to změnit. Na zasedání Zastupitelstva obce padlo několik návrhů a to: zkrácení hodů, tak aby se končilo v neděli po komářím sóle, zapojení do pořadatelství více složek, především těch, kteří žádají dotace z obecního rozpočtu nebo přesunutí hodů na svatého Jana, kterému je zasvěcen náš kostel. Tato diskuze bude dále pokračovat, ale k nějakým změnám pravděpodobně dojde.