Článek

JSME ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA PŘEDURČENÁ K OCHRANĚ OBYVATELSTVA

Dobrovolní hasiči z jednotek SDH obcí předurčených k činnostem v oblasti ochrany obyvatelstva, tedy i naši hasiči, absolvovali ve dnech 21. a 22. dubna dvoudenní praktický výcvik ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Akci Integrovaný záchranný systém Jihomoravského kraje.
Pro hasiče byla připravena čtyři stanoviště, na kterých se museli vypořádat s konkrétními úkoly. Trénovali objemové čerpání vody s využitím mobilní čerpací stanice MČS 150 z přehrady, která hrozila protržením a zaplavením přilehlé obce. Museli stavět protipovodňové hráze z dvoukomorových protipovodňových pytlů k ochraně objektu. Čerpali vodu z rybníka, který hrozil přelivem s využitím motorových kalových čerpadel. Posledním stanovištěm bylo kompletní týlové zázemí (označování zásahových tras, příprava a distribuce stravy, zajištění PHM a prostředků PO, atd.)
Do výcviku se zapojilo 105 dobrovolných hasičů z 18 dobrovolných jednotek Jihomoravského kraje. V pořadí již čtvrtý výcvik navazoval na předchozí ročníky, které rovněž prohlubovaly znalosti a dovednosti zasahujících na úseku ochrany obyvatelstva. Tyto vyčleněné jednotky se osvědčily i v praxi, kdy jsou vysílány k událostem většího rozsahu, příp. k událostem, které svým charakterem vyžadují jejich nasazení.
Druhý den pokračoval seznámením s problematikou zásahů jednotek požární ochrany v areálu vojenského újezdu a s technikou vojenské hasičské jednotky. Sobotní dopoledne bylo zakončeno dovednostní soutěží, kde každá jednotka plnila úkoly na třech stanovištích (výměna řetězu motorové pily, přeřezání kmene ruční pilou a sebezáchrana hasiče z výšky).
Naše jednotka byla nedlouho po výcviku povolána do Strážnice, kde došlo kvůli přívalovým dešťům a silnému větru, k zatopení několika sklepů a utržení střechy na bytovém domě. Měli jsme na starosti týlové zabezpečení všech zasahujících jednotek. U tohoto typu zásahu není účelem vyjet na místo události co nejdříve, ale přivést s sebou vše potřebné. Při příjezdu na hasičskou zbrojnici je potřeba zjistit, co budeme přesně provádět a podle toho naložit potřebné vybavení.
Jen v letošním roce byly předurčené jednotky nasazeny při několika mimořádných událostech, kde prokázaly svoji potřebnost.