Článek

UHŘIČTÍ HASIČI NA POUTI VE KŘTINÁCH

Uhřičtí hasiči na pouti ve Křtinách
Dlouhá léta se zúčastňujeme hasičské pouti ve Křtinách. Stejně tomu bylo i letos. V neděli 29. dubna jsme se zúčastnili především s družstvem mladých hasičů pod vedením rodiny Večeřovi.
Doprava byla zajištěna Ivecem, jenž se představilo v průvodu, který vedly praporečníci v čele s p. Trbolou za bezchybného doprovodu Vaška Matouše. Do kroku vyhrávala dechová hudba Sivická kapela. Mši svatou sloužil p. Mgr. Novotný - předseda rady mládeže JMK Moravského hasičské jednoty. Po mši svaté následovaly ukázky mažoretek Hvězdičky z Rosic, žehnání automobilu, ukázky činnosti mladých hasičů a komentované přehlídky hasičské techniky.
Na závěr jsme společně položili kytičku květů na hrob našeho rodáka děkana Tomáše Prnky.