Článek

MLADÍ HASIČI OPĚT NA HASIČSKÉM SOUSTŘEDĚNÍ

Jako každý rok, tak i letos se zúčastnili naši mladí hasiči hasičského soustředění. Místem pobytu jsme letos poprvé vybrali táborovou základnu Chaloupky, která se nachází na polosamotě u obce Nová Brtnice, v katastru obce Kněžice.
Jedná se o pobytové ekocentrum v bývalé panské hájovně s celoročním provozem. Ubytovaní jsme byli ve 2 ložnicích na palandách a v 9 pokojích s vlastním sociálním zařízením a sprchou. V budově se nachází několik učeben a sál. V těsné blízkosti pak ohniště, hřiště, kryté venkovní učebny, meteorologická stanice, bylinková zahrada, skleník, chlebová pec, rybníček a amfiteátr.
Letošního soustředění se zúčastnili také mladí hasiči ze Žarošic a Násedlovic. Děti zde trénovaly požární útok, štafety a branný závod. Připravovaly se tak na novou sezónu. Nebylo to ale jenom o práci a učení, ale také o poznání nových kamarádů.
Během soustředění jsme navštívili hasičský záchranný sbor v Jihlavě, kde děti zhlédly veškeré vybavení a dozvěděly se mnoho zajímavých věcí. Po návštěvě profesionálních hasičů jsme se vydali do krásné zoologické zahrady. Zoo Jihlava je rozdělená do pěti kontinentů a nachází se v malebném údolí řeky Jihlávky, v bezprostřední blízkosti centra města. K vidění je zde téměř 200 druhů exotických zvířat umístěných v zajímavých expozicích - africká vesnice Matongo, asijský parčík Hokkaido, jihoamerická Hacienda Escondido, pavilon šelem, Australská farma či Africká savana.
Jiné dny, když už jsme měli dost natrénováno, jsme navštívili například hasičské muzeum v Heralticích. Muzeum je postupně tvořeno od roku 2002, K otevření došlo v roce 2004 při oslavách 110 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. V roce 2014 došlo k rozšíření muzea o přístavbu a rozšíření sbírek. Součástí sbírek muzea je primárně hasičská historická technika. Hlavní část sbírky je založena kolem historické ruční stříkačky z roku 1920, která patřila místním hasičům, od počátku také byly vystaveny hasičské uniformy, historické požární vozidlo zakoupené před 25 lety od dobrovolných hasičů z Kostníků, přenosné stříkačky či malá vodní souprava
S návštěvou muzea jsme spojili i prohlídku do místní vodárny. Jedná se o zajímavý vodárenský areál, který patří vodárenské akciové společnosti. Stavba "Vodárenský areál Heraltice" je jednou ze součástí vodohospodářského díla tzv. "Vodovodu Heraltice". Do tohoto areálu je přivedena podzemní voda z okolního jímacího území, tady se voda odkyseluje a filtruje na odkyselovací stanici a z areálu je samospádem dopravena až do města Třebíče. Voda svoji kvalitou dosahuje parametrů kojenecké vody. Provozní budova je řešena jako přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, je zasazena do areálu tak, aby svojí polohou nerušila architektonicky cenný objekt odkyselovací stanice. Celý areál je upraven do okrasné zahradní podoby.
Na závěr každého soustředění musí být závody, nebylo tomu jinak ani letos. V porovnání sil mezi staršími žáky jsme zvítězili. Mladší žáci skončili na 3. místě. Všem se nám pobyt moc líbil a už nyní se těšíme na další shledání s našimi novými kamarády.