Článek

CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI?

Jak mnozí víte, naše zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů je předurčena k ochraně obyvatelstva (OOB) a to na základě rozhodnutí HZS JMK se souhlasem obce a sboru.
Co to vlastně znamená? Zajištění zasahujících jednotek při mimořádných událostech, například při posledním zásahu po přívalových deštích ve Strážnici. Jde především o zabezpečení přípravy a výdaje stravy, nouzového ubytování, místa pro odpočinek, sušení pracovních obleků a podobně. Dále je to zajištění evakuace a ubytování osob se zasažených oblastí, včetně jejich evidence, roztřídění podle zdravotního stavu a potřeb nutných po pobyt v evakuačním zařízení s nezbytným zajištěním dostatku stravy, hygieny, zdravotní služby apod. To vše společně s druhou předurčenou jednotkou v okrese Hodonín - Žeravicemi, hasičským záchranným sborem JMK a dále dle potřeby. Příkladem může být stavba ubytovacího zařízení v Poštorné.
Naše letošní cvičení bylo zahájeno zasláním zpráv SMS a sirénou z centra KOPIS JMK Brno dne 12. 8. 2017 v 17 hodin. Dle zprávy SMS došlo k sesuvu půdy části břehu pod kostelem a částečnému zavalení pěti domů bahnem. Byla nařízena evakuace osob nacházející se v dané oblasti s nutností ubytování a stravy asi 50 osob na dobu nejméně jedné noci. Součastně s naší jednotkou je povolána také jednotka SDH Žeravice. Evakuační středisko bylo zřízeno na KD v naší obci.
Začíná průzkum zasažené oblasti, vyhledávání a shromažďování osob pro odvoz na KD. Osoby vykazovali různá zranění a to např. psychické problémy, zdravotní obtíže, těhotenství a podobně. Je nutné zajistit ubytování, stravu, hygienu a nocleh. Proto bylo okamžitě zahájeno budování přijímacího místa pro evakuaci, včetně evidence a výdeje stravy. Bylo připraveno 50 míst pro nocleh evakuovaných obyvatel včetně jedné kočky. Po zhodnocení situace byla po vydatné večeři stanovena večerka. Ráno byl proveden budíček, kontrola stavů a počtu evakuovaných osob. Byla podána snídaně v podobě párků, kávy, čaje a prostředku pro uklidnění. Poté bylo cvičení ukončeno.
Následovalo zhodnocení, likvidace evakuačního střediska, úklid KD a okolí. KD byl předán zpět v pondělí.
Omlouváme se za případné omezení v dolní části obce po dobu cvičení. Je nezbytné poděkovat všem účastníkům cvičení, ale především všem „účinkujícím“ za perfektní provedení. Dík také patří členům zásahové jednotky SDH Uhřice a SDH Žeravice a vedení obce za spoluúčast.
Bylo evakuováno 51 osob a jedna kočka. Zúčastnilo se 11 hasičů SDH Uhřice, 8 hasičů SDH Žeravice, 4 hasičská vozidla s dvěma přívěsy OOB včetně výbavy.
Zvláštní poděkování patří velitelům jednotek, kteří toto cvičení připravili.