UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

SLUŽBY

ODPADY

Sběr odpadů v naší obci je realizovaný společností EKOR, s.r.o., Kyjov.
Občané musí připravit své popelnice před dům v den vývozu daného odpadu do 6:30 hod.ČASY VÝVOZU ODPADŮ

KOMUNÁLNÍ ODPAD - Lichý týden, čtvrtek 6:30
BIO ODPAD - Sudý týden, čtvrtek 6:30SEPAROVANÝ SBĚR V OBCI

plasty (vyváží se v pondělí)

sklo barevné/bílé

kovy

papír (vyváží se ve středu)


VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Vyváží se od 3. do 5. květnaNEBEZPEČNÝ ODPAD

Například lepidla, léky, pesticidy, pneumatiky, baterie, ledničky, televizory, počítače, zářivky

Vyváží se 30. září