UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

PROSINEC 2016

usnesení ze XVII. zasedání ZO

12. 12. 2016

OTEVŘÍT

změna orginačních hodin na dětském středisku

12. 12. 2016

OTEVŘÍT

pravidla rozpočtového provizoria

9. 12. 2016

OTEVŘÍT

Upozornění na podání přiznání k dani z nemovitostí

5. 12. 2016

OTEVŘÍT

pozvánka na zastupitelstvo obce

1. 12. 2016

OTEVŘÍT

LISTOPAD 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 DSO Ždánické les a Politaví

29. 11. 2016

OTEVŘÍT

Veřejná vyhloáška ÚR o umístění stavby Čtvrtky za kostelem inž. sítě

29. 11. 2016

OTEVŘÍT

doporučení k prevenci infekční žloutenky

28. 11. 2016

OTEVŘÍT

Návrh rozpočtu DSO Ždánicko na rok 2017 a návrh rozpočtového výhledu

25. 11. 2016

OTEVŘÍT

nové ceny vodného, stočného

14. 11. 2016

OTEVŘÍT

návrh rozpočtu DSO Severovýchod

9. 11. 2016

OTEVŘÍT

ŘÍJEN 2016

Usnesení o nařízení dražebního jednání-el.dražba čj.EX2152/12-104

27. 10. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu

27. 10. 2016

OTEVŘÍT

Informace k novele zákona č. 257/2016Sb. o spotřebitelském úvěru

25. 10. 2016

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

19. 10. 2016

OTEVŘÍT

veřejnoprávní smlouva na zajišťování výkonu přenesené působnosti spe. staveb. úř

17. 10. 2016

OTEVŘÍT

Veřejná soutěž na úpravu prostranství kolem kontejnerů-prodloužení termínu a pod

12. 10. 2016

OTEVŘÍT

Oznámení - výběrové řízení na pozici účetní Obec Terezín

6. 10. 2016

OTEVŘÍT

ZÁŘÍ 2016

zveřejnění záměru č. 5/2016 na pronájem pozemku

30. 9. 2016

OTEVŘÍT

zveřejnění záměru směny č. 4/2016

30. 9. 2016

OTEVŘÍT

Usensení z XVI zasedání ZO

30. 9. 2016

OTEVŘÍT

zveřejnění záměru č. 6/2016 na prodej objektu občanské vybavenosti

30. 9. 2016

OTEVŘÍT

pozvánka na ZO

21. 9. 2016

OTEVŘÍT

Oznámení o době a místu konání voleb

14. 9. 2016

OTEVŘÍT

Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do návrhu bezpečnostní zprávy společnost

14. 9. 2016

OTEVŘÍT

přerušení dodávky el. energie

13. 9. 2016

OTEVŘÍT

přerušení dodávky el.energie

12. 9. 2016

OTEVŘÍT

přerušení dodávky el. energie

9. 9. 2016

OTEVŘÍT

materiální sbírka Charita

8. 9. 2016

OTEVŘÍT

upozornění na ořez dřevin E-ON

7. 9. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

6. 9. 2016

OTEVŘÍT

epidemie infekční žloutenky

5. 9. 2016

OTEVŘÍT

Usnesení 21 D 1263/2013-291

1. 9. 2016

OTEVŘÍT

SRPEN 2016

poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

22. 8. 2016

OTEVŘÍT

ČERVENEC 2016

Usnesení z XV. zasedání ZO

15. 7. 2016

OTEVŘÍT

pozvánka na ZO

4. 7. 2016

OTEVŘÍT

ČERVEN 2016

Oznámení o zahájení projednání ÚP Násedlovice

30. 6. 2016

OTEVŘÍT

usnesení ZO

28. 6. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška

23. 6. 2016

OTEVŘÍT

Pozvánka na sjezd rodáků

21. 6. 2016

OTEVŘÍT

pozvánka na ZO

16. 6. 2016

OTEVŘÍT

oznámení o přerušení dodávky el. energie 30.6.2016

16. 6. 2016

OTEVŘÍT

poděkování JSDH Uhřice

15. 6. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - rozhodnutí

9. 6. 2016

OTEVŘÍT

zveřejnění záměru obce č.3/2016

8. 6. 2016

OTEVŘÍT

opatřeční obecné povahy

7. 6. 2016

OTEVŘÍT

Usnesení z XIII. ZO

6. 6. 2016

OTEVŘÍT

projekt Obec občanům

6. 6. 2016

OTEVŘÍT

záměr na směnu pozemků

3. 6. 2016

OTEVŘÍT

Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2015

2. 6. 2016

OTEVŘÍT

KVĚTEN 2016

Závěrečný účet mikroregionu

31. 5. 2016

OTEVŘÍT

Audit Severovýchod 2015 - zpráva auditora

26. 5. 2016

OTEVŘÍT

Audit Severovýchod 2015 - přílohy

26. 5. 2016

OTEVŘÍT

Závěrečný účet 2015

26. 5. 2016

OTEVŘÍT

pozvánka na ZO

25. 5. 2016

OTEVŘÍT

záměr č. 2/2016 na pronájem občerstvení v aquaparku

16. 5. 2016

OTEVŘÍT

Návrh závěrečného účtu 2015

12. 5. 2016

OTEVŘÍT

smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016

6. 5. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - kanalizační řád

3. 5. 2016

OTEVŘÍT

záměr na pronájem a provozování občerstvení v areálu aguaparku Uhřice

3. 5. 2016

OTEVŘÍT

vyhlášení platnosti katastrálního operátu

2. 5. 2016

OTEVŘÍT

DUBEN 2016

veřejná vyhláška - předpisný seznam

28. 4. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení

26. 4. 2016

OTEVŘÍT

smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2016

21. 4. 2016

OTEVŘÍT

dražební vyhláška 030 EX 24/04-183

11. 4. 2016

OTEVŘÍT

BŘEZEN 2016

Usnesení z XII. zasedání ZO

30. 3. 2016

OTEVŘÍT

pozvánka na ZO

23. 3. 2016

OTEVŘÍT

Výroční zpráva 2015

20. 3. 2016

OTEVŘÍT

náv rh rozpočtu obce Uhřice na rok 2016

9. 3. 2016

OTEVŘÍT

seznam nemovitostí které nejsou dostatečně identifikovány

3. 3. 2016

OTEVŘÍT

ÚNOR 2016

veřejná vyhláška-oznámení op zahájení územjího řízení Čtvrtky za kostelem, techn

29. 2. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-oznámení o zahájení územního řízení Čtvrtky za kostelem

29. 2. 2016

OTEVŘÍT

oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému na

23. 2. 2016

OTEVŘÍT

upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a mez

16. 2. 2016

OTEVŘÍT

usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

12. 2. 2016

OTEVŘÍT

usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

12. 2. 2016

OTEVŘÍT

nepropachtovaný majetek

5. 2. 2016

OTEVŘÍT

LEDEN 2016

vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

19. 1. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška Národní plán povodí Labe,Odry,Dunaje

13. 1. 2016

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška o dobrovolné el. dražbě

13. 1. 2016

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška o dobrovolné dražbě

13. 1. 2016

OTEVŘÍT