UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

25. 5. 2017

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2017

26. 4. 2017

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu

27. 10. 2016

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

19. 10. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

6. 9. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška

23. 6. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - rozhodnutí

9. 6. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - kanalizační řád

3. 5. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - předpisný seznam

28. 4. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení

26. 4. 2016

OTEVŘÍT

dražební vyhláška 030 EX 24/04-183

11. 4. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-oznámení op zahájení územjího řízení Čtvrtky za kostelem, techn

29. 2. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška-oznámení o zahájení územního řízení Čtvrtky za kostelem

29. 2. 2016

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška Národní plán povodí Labe,Odry,Dunaje

13. 1. 2016

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška o dobrovolné el. dražbě

13. 1. 2016

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška o dobrovolné dražbě

13. 1. 2016

OTEVŘÍT

dražební vyhláška o dobrovolné dražbě

9. 12. 2015

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška MND

4. 11. 2015

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o změně v užívání stavby ropovod

22. 9. 2015

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování špačků

14. 8. 2015

OTEVŘÍT

vyhláška - zlepšování kvality ovzduší

20. 7. 2015

OTEVŘÍT

veřejnávyhláška - finanční úřad

30. 4. 2015

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška - Výstupová

12. 11. 2014

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška - Rozehnal

16. 10. 2014

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška - MěÚ Kyjov, oddělení dopravních agend

13. 10. 2014

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška - Buchtová

13. 10. 2014

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška - Hroudná

9. 10. 2014

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška - kormorán

17. 2. 2014

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - MND

5. 2. 2014

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška - Střaslička

6. 1. 2014

OTEVŘÍT