Zásahy

11.6.2023, 15:09

Únik nebezpečných látek - voda

Popis:

Zvýšení průtoku vodoteče z důvodu úniku nebezpečných látek

Počet zasahujících jednotek: 2

Naše jednotka: CAS 32 Tatra 815 s posádkou 2 členů

9.6.2023, 20:01

Požár - průmyslové, zemědělské objekty, sklady

Popis:

Týlové zabezpečení zasahujících jednotek

Počet zasahujících jednotek: 42

Naše jednotka: DA Iveco s posádkou 8 členů

17.5.2023, 10:39

Technická pomoc - čerpání vody

Popis:

Týlové zabezpečení zasahujících jednotek

Počet zasahujících jednotek: 15

Naše jednotka: DA Iveco s posádkou 4 členů

6.4.2023, 15:15

Požár - travní porost

Popis:

Požár trávy u KD

Počet zasahujících jednotek: 4

Naše jednotka: CAS 32 Tatra a DA Iveco s posádkou 7 členů

21.8.2022, 8:14

Technická pomoc - nebezpečí - Žarošice

Popis:

Úklid naplaveného bahna z místních komunikací

Počet zasahujících jednotek: 7

Naše jednotka: CAS 32 Tatra a DA Iveco s posádkou 7 členů

21.4.2022, 13:32

Požár - travní porost

Popis:

Požár trávy za koupalištěm

Počet zasahujících jednotek: 3

Naše jednotka: CAS 32 Tatra a DA Iveco s posádkou 7 členů

29.3.2022, 15:38

Požár - les

Popis:

Týlové zabezpečení zasahujících jednotek

Počet zasahujících jednotek: 20

Naše jednotka: DA Iveco s přívěsným vozíkem OOB s osádkou 4 členů

26.3.2022, 17:34

Požár - travní porost

Popis:

Požár trávy v areálu JZD

Počet zasahujících jednotek: 4

Naše jednotka: CAS 32 Tatra a DA Iveco s posádkou 7 členů

12.3.2022, 16:18

Požár - travní porost

Popis:

Požár trávy v areálu JZD

Počet zasahujících jednotek: 4

Naše jednotka: CAS 32 Tatra a DA Iveco s posádkou 6 členů

5.3.2022, 17:16

Požár - nízké budovy

Popis:

Požár fasády rodinného domu

Počet zasahujících jednotek: 5

Naše jednotka: CAS 32 Tatra a DA Iveco s posádkou 11 členů

6.10.2021, 1:13

Požár - les

Popis:

Týlové zabezpečení zasahujících jednotek

Počet zasahujících jednotek: 34

Naše jednotka: DA Iveco s přívěsným vozíkem OOB s osádkou 7 členů

11.7.2021, 5:39

Technická pomoc

Popis:

Týlové zabezpečení zasahujících jednotek

Počet zasahujících jednotek: 96

Naše jednotka: DA Iveco s přívěsným vozíkem OOB s osádkou 4 členů

9.7.2021, 6:06

Technická pomoc

Popis:

Týlové zabezpečení zasahujících jednotek

Počet zasahujících jednotek: 75

Naše jednotka: DA Iveco s přívěsným vozíkem OOB s osádkou 7 členů

26.6.2021 - 7.7.2021, 13:33

Technická pomoc

Popis:

Týlové zabezpečení zasahujících jednotek

Počet zasahujících jednotek: 98

Naše jednotka: DA Iveco s přívěsným vozíkem OOB s osádkou 18 členů

24.6.2021, 20:08

Technická pomoc

Popis:

Vyhledávání osob ze sutin

Počet zasahujících jednotek: 194

Naše jednotka: DA Iveco s přívěsným vozíkem OOB s osádkou 7 členů

21.6.2021, 19:25

Technická pomoc - čerpání vody

Popis:

Čerpání vody ze zaplavených budov

Počet zasahujících jednotek: 7

Naše jednotka: DA Iveco s osádkou 7 členů

21.3.2021, 2:20

Požár - nízké budovy

Popis:

Zajištění týlového zabezpečení zasahujících jednotek

Počet zasahujících jednotek: 18

Naše jednotka: DA Iveco s osádkou 6 členů

28.1.2021, 15:09

Požár - nízké budovy

Popis:

Požár rodinného domu od krbu, naše jednotka zajistí provizorní zaplachtování střechy

Počet zasahujících jednotek: 11

Naše jednotka: DA Iveco s osádkou 5 členů

30.11.2020, 15:58

Technická pomoc

Popis:

Oplach komunikace od nánosů bahna

Počet zasahujících jednotek: 1

Naše jednotka: CAS 32 Tatra s osádkou 3 členů

25.11.2020, 20:29

Požár - nízké budovy

Popis:

Požár komínu v RD

Počet zasahujících jednotek: 2

Naše jednotka: CAS 32 Tatra s osádkou 3 členů, DA Iveco s osádkou 4 členů

28.7.2020, 20:15

Technická pomoc

Popis:

Odstranění větví z komunikace

Počet zasahujících jednotek: 1

Naše jednotka: Cas 32 s osádkou 4 členů

24.7.2020, 18:14

Technická pomoc

Popis:

Odstranění nánosů bahna z komunikace

Počet zasahujících jednotek: 1

Naše jednotka: CAS 32 s osádkou 4 členů

12.10.2019, 11:29

Požár - dopravní prostředky

Popis:

Pořár traktoru za kulturním domem

Počet zasahujících jednotek: 4

Naše jednotka: CAS 32 Tatra s osádkou 3 členů, DA Iveco s osádkou 3 členů

11.7.2019, 17:58

Technická pomoc

Popis:

Odstranění stromu z komunikace pomocí MŘP

Počet zasahujících jednotek: 1

Naše jednotka: DA Iveco s osádkou 6 členů

9.12.2018, 21:54

Požár - odpad

Popis:

Požár odpadu na zkratce z Uhřic do Dambořic

Počet zasahujících jednotek: 2

Naše jednotka: CAS 32 Tatra s osádkou 3 členů a DA L1Z Iveco s osádkou 4 členů

4.8.2018, 16:29

Požár - nákladní automobil

Popis:

Požár nákladního automobilu vezoucího slámu ve směru na Archlebov

Počet zasahujících jednotek: 7

Naše jednotka: CAS 32 Tatra s osádkou 4 členů

22.6.2018, 6:06

Požár - les

Popis:

Týlové zabezpečení zasahujících jednotek při požáru lesa

Počet zasahujících jednotek: 40

Naše jednotka: DA L1Z Iveco s osádkou 4 členů

5.6.2018, 23:21

Požár odpadu

Popis:

Týlové zabezpečení zasahujících jednotek

Počet zasahujících jednotek: 32

Naše jednotka: DA Iveco s osádkou 6 členů

26.1.2018, 18:18

Požár nízké budovy

Popis:

Požár rodinného domu

Počet zasahujících jednotek: 5

Naše jednotka: CAS 32 Tatra s osádkou 4 členů, DA Iveco s osádkou 4 členů

12.8.2017, 17:01

Technická pomoc

Popis:

Sesuv půdy - evakuace obyvatel

Počet zasahujících jednotek: 2

Naše jednotka: CAS 32 Tatra s osádkou 4 členů, DA Iveco s osádkou 7 členů

9.6.2017, 16:39

Polní porost, tráva

Popis:

Požár trávy

Počet zasahujících jednotek: 2

Naše jednotka: CAS 32 Tatra s osádkou 4 členů

13.5.2017, 18:25

Technická pomoc - záplavy, utržená střecha

Popis:

OOB

Počet zasahujících jednotek: 17

Naše jednotka: DA L1Z Iveco s osádkou 6 členů

29.9.2016, 11:27

Požár - Les, tráva

Popis:

Požár trávy na poli nad kulturním domem

Počet zasahujících jednotek: 5

Naše jednotka: CAS 32 Tatra s osádkou 4 členů

18.11.2015, 13:21

Technická pomoc

Popis:

Nakloněný strom přes cestu

Počet zasahujících jednotek: 1

Naše jednotka: CAS 32 s osádkou 4 členů

7.11.2015, 17:08

Mimořádná událost - evakuace

Popis:

Evakuace stanového tábořiště Ježov - TC

Počet zasahujících jednotek: 3

Naše jednotka: DA L1Z s osádkou 7 členů

1.9.2015, 16:30

Mimořádná událost

Popis:

Příprava humanitární základny - Poštorná

Počet zasahujících jednotek: Asi 90 hasičů

Naše jednotka: DA L1Z s osádkou 6 členů

15.12.2014, 9:17

Záchrana osob a zvířat - Prostor

Popis:

Osoba omdlela během hovoru. Jednotka se dostala přes okolní zahrady na dvůr RD a po příchodu do domu předala pacienta RZS.

Počet zasahujících jednotek: 2 (PS Slavkov, SDH Uhřice)

Naše jednotka: DA L1Z osádkou 8 členů

12.9.2014, 11:15

Technická pomoc - čerpání vody

Popis:

Čerpání vody ze zásobníku plynu, asi 80cm vody

Počet zasahujících jednotek: 2 (PS Slavkov, SDH Uhřice)

Naše jednotka: CAS 32 s osádkou 4 členů, DA L1Z osádkou 4 členů

31.7.2014, 16:36

Technická pomoc – čerpání vody

Popis:

Jedná se o vyčerpání asi 100 m3 vody ze zatopených nádrží

Počet zasahujících jednotek: 1

Naše jednotka: CAS 32 s osádkou 5 členů

11.4.2014, 17:03

Požár – Nízké budovy, Uhřice – zahrádkářská kolonie Taras

Popis:

Jedná se o požár zahradní chatky o rozměrech 16 m2. Jednalo se o taktické cvičení.

Počet zasahujících jednotek: 1

Naše jednotka: CAS 32 a DA L1Z Iveco s osádkou 9 členů

1.8.2013, 9:30

Únik plynu – rekoncentrační kotel – objekt MND – Podzemní Zásobník Plynu a Kompresorovna

Popis:

Jedná se o taktické cvičení jednotek. Šlo o simulovaný požár rekoncentračního kotle a možný únik plynu a ropných látek.

Počet zasahujících jednotek: 5

Naše jednotka: CAS32 a DA31 s osádkou 7 členů

22.5.2013, 4:25

Požár lesního porostu, Uhřice směr Dambořice

Popis:

Jedná se o požár lesa, byly vidět plameny. Šlo o planý poplach, nenahlášené pálení lesního porostu.

Počet zasahujících jednotek: 3

Naše jednotka: CAS32 s osádkou 4 členů

28.2.2013, 17:01

Požár osobního automobilu na recyklační lince Janův dvůr

Popis:

Jedná se o taktické cvičení místní jednotky ke zjištění akceschopnosti a práce členů u zásahu. Šlo o požár osobního automobilu.

Počet zasahujících jednotek: 1

Naše jednotka: CAS32 a DA31 s osádkou 10 členů